பெண்களின் பாலியல் மீதான கலாச்சார ஒடுக்குதல்கள் -ஆணாதிக்க கலாச்சாரங்கள் மீதான ஒரு பெண்ணியல் வாசிப்பு-

-Imam Adhnan- இலங்கை போன்ற ஆணாதிக்கக் கலாச்சாரங்களையும் மதங்களையும் செறிவாகக் கொண்ட நாடுகளில், பல்வேறுபட்ட நிறுவனங்களும் கொள்கைகளும் சட்டங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்ட பின்பும் பெண்களின் இருப்பானது விளிம்பு நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டபடியே காணப்படுகின்றன.பெண்களுக்கான சமவுரிமை, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன இன்னும் எட்டாக் கனியாகவே எஞ்சியிருக்கிறது. இதனை எய்துவதற்குப் பெரும் தடைகளாக கலாச்சாரக் காவலாளிகளும் மதப்பீரங்கிகளும் அர்த்தமற்று வன்முறையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பெண்களுக்கான சமவுரிமை என்பதையே ஒவ்வாமையாக … Continue reading பெண்களின் பாலியல் மீதான கலாச்சார ஒடுக்குதல்கள் -ஆணாதிக்க கலாச்சாரங்கள் மீதான ஒரு பெண்ணியல் வாசிப்பு-

BEIJING+20 YOUTH STATEMENT ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS AND GENDER EQUALITY SRI LANKA 2015

BEIJING+20 YOUTH STATEMENT ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS AND GENDER EQUALITY SRI LANKA 2015 We, as the young people of Sri Lanka, recognize the important achievements in the field of  education and employment opportunities for women since the Beijing Platform for Action  1995. … Continue reading BEIJING+20 YOUTH STATEMENT ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS AND GENDER EQUALITY SRI LANKA 2015

Making Gender Equality Happen!

Sarah Soysa from Sri Lanka sharing her experience prior to #IWD and #CSW59 give us resources, opportunities and we will make it happen!

South Asia Regional Youth Network - SARYN

Making Gender Equality Happen Making Gender Equality Happen

Hundreds of young women activists are at the moment preparing for the 59th Commission on the status of women in March in New York, to see progress in achieving gender equality in order to finally make it happen in their countries! Thousands of girls and women tirelessly advocating nationally and regionally hoping for a change! Hoping to see progressive language in the political declaration! Hoping that our governments would be accountable in realisation of human rights of women. Hoping

women will be free from violence, discrimination based on their caste, sexual orientation or gender identity. Hoping women and girls could access accurate information and nonjudgmental services. Hoping women and girls could access safe, accessible, affordable and legal abortion services. Hoping women and girls could have more leadership positions in decision making bodies.

Most of our governments have ratified CEDAW (Convention on Elimination of all forms…

View original post 278 more words

The Beijing POA imagines a world where women and girls can exercise their freedom and choices, realize all their rights & participate in decision making meaningfully. IS THIS A REALITY?

Beijing+20 youth review and advocacy training was an eye opener for me in terms of understanding the Beijing Deceleration and Platform for Action and the 12 critical areas of concern. It made not only me but the rest of the participants also who are activists … Continue reading The Beijing POA imagines a world where women and girls can exercise their freedom and choices, realize all their rights & participate in decision making meaningfully. IS THIS A REALITY?

කාන්තාවන්ගේ මානව අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය හා ආරක්‍ෂාව ප්‍රමාණවත් නොවීම හා ඊට ගරු නොකිරීම

මම ශ්‍රී ලංකා පවුල්  සංවිධාන සංගමයේ, තරුණ තාක්ෂණික උපදේශන සංගමයේ සාමාජික පසන් භාග්‍ය නානායක්කාර වෙමි. මම අද කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බීජිං ප්‍රකාශනයේ අවධානය යොමු විය යුතු තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රයන් 12 න් 9 වන අවධානය යොමු විය යුතු තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රය වන කාන්තාවන්ගේ මානව අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය හා … Continue reading කාන්තාවන්ගේ මානව අයිතීන් ප්‍රවර්ධනය හා ආරක්‍ෂාව ප්‍රමාණවත් නොවීම හා ඊට ගරු නොකිරීම